Open de Bijbel

Zacharia 13:6
NBV 6 En wanneer zo iemand gevraagd wordt: 'Hoe kom je dan aan die striemen op je rug?', dan zal hij antwoorden: 'Die heb ik opgelopen in het huis van mijn meesters.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version