Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jesaja 42:5

Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft, en levensgeest aan allen die daar verkeren:
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jeremia 51:15

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht-
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jesaja 57:16

Want niet eindeloos blijf ik twisten, niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jesaja 44:24

Dit zegt de HEER, je bevrijder, die je al in de moederschoot heeft gevormd: Ik, de HEER, ben het die alles gemaakt heeft, de enige die de hemel heeft uitgespannen, die zelf de aarde heeft uitgehamerd.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Hebreeën 1:10

En ook: ‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Psalmen 102:25

(102:26) Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jesaja 48:13

Eigenhandig heb ik de aarde gegrondvest, met mijn rechterhand de hemel ontvouwd; wanneer ik de sterren roep, treden ze aan.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Hebreeën 12:9

Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven?
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Job 26:7

Hij strekt het noorden uit boven de woeste leegte, en hangt de aarde op-boven het niets.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Numeri 16:22

Hierop wierpen ze zich ter aarde en zeiden: 'God, u die al wat leeft de levensadem schenkt, als ‚‚n mens zondigt, laat u uw toorn dan op het hele volk neerkomen?'
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jesaja 51:22

Dit zegt je God, de HEER, de God die het opneemt voor zijn volk: Ik neem de bedwelmende beker uit je hand, de kelk, de beker van mijn toorn, je hoeft er niet meer uit te drinken.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jesaja 45:18

Dit zegt de HEER, die de hemel geschapen heeft-hij is God! -,die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest- niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik ben de HEER, er is geen ander.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Psalmen 136:5

die de hemel maakte, met wijsheid- eeuwig duurt zijn trouw-
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Maleachi 1:1

Profetie. De woorden die de HEER tot Israël heeft gesproken bij monde van Maleachi.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jesaja 45:12

Ik ben het die de aarde maakte en de mens op aarde schiep; mijn handen hebben de hemel uitgespannen, ik riep het sterrenleger te voorschijn.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Genesis 2:7

Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jeremia 38:16

Maar koning Sedekia zwoer Jeremia in het geheim: ‘Zo waar de HEER, die ons dit leven heeft geschonken, leeft, ik zal u niet doden of uitleveren aan de mannen die u naar het leven staan.’
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Prediker 12:7

Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Joel 3:19

(4:19) Maar Egypte wordt een woestenij en Edom een kale woestijn, om hun misdaden tegen Juda, om het onschuldig bloed dat ze daar hebben vergoten.
Gerelateerd aan Zacharia 12:1

Jeremia 10:12

Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht-
1
2
Volgende