Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Ezechiel 11:23

De verschijning van de HEER steeg op vanuit de stad, en verplaatste zich naar de berg aan de oostkant.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Micha 1:3

Zie hoe de HEER zijn verblijf verlaat, afdaalt, en over de hoogten van de aarde schrijdt.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Zacharia 14:10

Het hele land wordt zo vlak als de Jordaanvallei, van Geba in het noorden tot aan Rimmon in het zuiden. Maar Jeruzalem zal zijn hoogverheven plaats behouden. Van de Benjaminpoort tot aan de oude poort, de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot aan de koninklijke perskuipen
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Handelingen 1:11

Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Joel 3:12

(4:12) Laat de volken aantreden, laat ze optrekken naar de vallei van Josafat; daar zal ik mijn oordeel over hen vellen.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Zacharia 4:7

Voor Zerubbabel verandert zelfs de hoogste berg in een vlakte; onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen.'
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Zacharia 14:7

Op die ene dag, die alleen de HEER kent, zal er geen onderscheid zijn tussen dag en nacht. Pas tegen het vallen van de avond zal er weer licht gloren.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Nahum 1:5

Bergen beven voor hem, heuvels wankelen, de aarde rijst voor hem op, de wereld met al haar bewoners.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Habakuk 3:6

Hij staat en doet de aarde beven, hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen, hij gaat rond zoals in vroeger tijden.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Jesaja 64:1

Zoals vuur dorre twijgen in vlam zet, zoals vuur water doet koken, zo zou u uw vijanden uw naam laten kennen en alle volken voor u laten beven,
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Ezechiel 47:1

Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Ezechiel 43:2

En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in al zijn luister verschijnen, met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan.
Gerelateerd aan Zacharia 14:4

Markus 11:23

Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee, ”en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.