Artikelen over Zacharia 14:4

Zacharia 14:4

Lukas 24 vers 39 : Frisse Wateren

Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en ziet, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb (Luk. ...
frissewateren.nl
Zacharia 14:4

C325 De Olijfberg – Bijbels Panorama

De gouden ‘rotskoepel’ op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus neer op Jeruzalem en de tempelberg. En kondigde Jeruzalems verwoesting aan. (Luk.
bijbelspanorama.nl
Zacharia 14:4

Islam – Vrede of het beest (8) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 2 (vervolg) Terug naar de tuin. De term in Hebreeuws is “gan” en “Eden” de naam van de plaats, en is niet hetzelfde als onze ...
frissewateren.nl
Zacharia 14:4

Brengen vissers en jagers de Joden thuis?

Er is de laatste jaren veel te doen over Jeremia 16 waar gesproken wordt over vissers en jagers. Wie zijn die vissers en jagers eigenlijk?
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

De eerste decennia van het christendom (3) : Frisse Wateren

Handelingen 1 vers 10-26 Vers 10 en 11 Wat een geweldige en prachtige gebeurtenis: een Mens stijgt op naar de hemel! Een Mens geboren in Bethlehem, ...
frissewateren.nl
Zacharia 14:4

Jeruzalem, hoofdstad van Israël

Gedurende tientallen jaren was Israël het grote probleem in het Midden-Oosten. Dat was tenminste het overheersende geluid, niet alleen in de Arabische en de moslimwereld, maar ook onder westerse politici en media.
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

De vijgenboom en zijn vruchten

In deze studie staan we stil bij de symboliek van de vijgenboom. Het is wonderlijk om te zien dat de HEERE in Zijn schepping zulke treffende beelden geeft aangaande Zichzelf en Zijn volk.
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

De dag des HEEREN

Jezus heeft gezegd dat er een nieuwe 'eeuw' zal aanbreken, zodra het Evangelie verkondigd is over de ganse aarde (Matt. 24:14). De overgangstijd van onze 'eeuw' naar de volgende zal onder heerschappij van de antichrist kort maar vreselijk zijn (Matt. 24:1
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

God vertrouwen in moeilijke tijden (2) : Frisse Wateren

Een kort profetisch overzicht Voor het begrijpen van de afzonderlijke verzen van de pelgrimsliederen is het nodig om de toekomstige gebeurtenissen te ...
frissewateren.nl
Zacharia 14:4

S19 PROFETIEËN TIJDSLIJN VAN DE PROFETIE* – Bijbels Panorama

In de dagen van de Heere Jezus verkeerden de discipelen in de veronderstelling dat Jezus de beloofde Messias was en dat Hij was gekomen om het Messiaanse rijk te vestigen. Zij dachten dat deze beloften uit het Oude Testament spoedig in vervulling zouden g
bijbelspanorama.nl
Zacharia 14:4

De antichrist (dl. 1)

'De antichrist' is niet bepaald een onderwerp waar ons hart naar uitgaat. Veel liever strekken we ons met Paulus uit naar 'de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus' (Fil. 3:8). Toch gaat de apostel aan het thema van de antichrist niet voorbi
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

Heel Israël behouden

Vraag: Waarom zou je Joden het Evangelie brengen als er in Romeinen 11:26 staat dat ‘heel Israël zalig zal worden’?
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

Land van thuiskomen

Wie de geschiedenis van het Joodse volk bestudeert, weet dat Israël een land van komen en gaan is. Tot driemaal toe heeft het volk haar land moeten verlaten. Na tweeduizend jaar onder de volken te hebben geleefd, kwam er in 1948 deels een einde aan de dia
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

De eindtijd (4) : Frisse Wateren

De veldslag op Armagédon is een gebeurtenis waar in een grote eindstrijd de grote machten van het kwaad definitief vernietigd zullen worden ... ...
frissewateren.nl
Zacharia 14:4

Christus’ hemelvaart en de sjechina

‘Sjechina’ komt vanuit het Hebreeuws en betekent ‘koninklijke woning’.
israelendebijbel.nl
Zacharia 14:4

DE VERBORGEN STRIJD IN DE PROFETIE-WERELDRIJKEN DER AARDE – Bijbels Panorama

Na ‘11 september’ 2001 lijkt de wereld er anders uit te zien, minder veilig, onstabiel. Omdat de aanslagen uit het midden oosten komen staat men wantrouwend tegenover elke “Arabisch” ogende vreemdeling. Er ontstaat een spanningsveld tussen de islamitische
bijbelspanorama.nl
Zacharia 14:4

Wat er volgens de profetie gaat gebeuren – een overzicht – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. Dé centrale gebeurtenis van de eindtijd is de wederkomst van Jezus. De Bijbel vertelt ons ook...
honderdbijbelstudies.nl
Zacharia 14:4

Het duizendjarige vrederijk deel II: een beschrijving – Honderd bijbelstudies

De wereld zal er tijdens het duizendjarige vrederijk heel anders uit zien dan nu het geval is. De mensen zullen onder heel ander omstandigheden leven. In...
honderdbijbelstudies.nl
Zacharia 14:4

Profetische Gebeurtenissen : Frisse Wateren

Een overzicht van de profetische gebeurtenissen De Grote Verdrukking: Het begint met het werpen van satan uit de hemel (Openb. 12:9), duurt drie en ...
frissewateren.nl
Zacharia 14:4

De Zevende – Dag – Adventisten (4) : Frisse Wateren

Inhoud Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA a) De boodschapper van God Ellen G. White (1827-1915) ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende