Titus 3:4-6

NBV

4Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden
5en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest,
6die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten.

SV

4Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is,
5Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
6Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

KJV

4But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,
5Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;
6Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;