Titus 2:11-14

SV

11Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.
12En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;
13Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;
14Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

KJV

11For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,
12Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;
13Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;
14Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.