Titus 1:2-3

NBV

2die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.
3Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door de verkondiging bekendgemaakt werd, en deze verkondiging is mij nu in opdracht van God, onze redder, toevertrouwd.

SV

2In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;
3Namelijk Zijn Woord, door de prediking, die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God, onze Zaligmaker; aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof:

KJV

2In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began;
3But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;