Artikelen over Titus 2:5

Titus 2:5

Meer tijd voor het gezin … : Frisse Wateren

Veel ouders willen meer tijd voor het gezin hebben, vooral als het gaat om kinderen onder de 16 jaar. Wie hindert hen eigenlijk om deze tijd ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Zie jij ouderen als een last of een zegen?

We focussen ons steeds meer op ouder worden en langer leven. Maar ondertussen is onze maatschappij steeds minder ingesteld op ouderen, als ze niet meer in ons snelle tempo mee kunnen komen. Langer bij de kassa staan? Pff! Niet kunnen internetbankieren? Ou
zijlacht.nl
Titus 2:5

Mijn kleding – een privé-aangelegenheid? : Frisse Wateren

Kleding is een van die zaken, die door de mode veranderen. Niemand zou zich vandaag nog zo kleden net zoals de mensen dat 50 of 100 jaar geleden deden. ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Neerwaartse trend in het huwelijk? : Frisse Wateren

Neerwaartse trend in het huwelijk? Juda zag daar de dochter van een Kanaänitisch man; zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en kwam bij haar… ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Perspectieven voor moeders : Frisse Wateren

Hoort een artikel over moeders eigenlijk wel in een blad voor jongeren [1]? Terecht kan men deze vraag stellen. Omdat onze houding ten opzichte van ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Onze hoofden : Frisse Wateren

Daarom behoort de vrouw een macht op het hoofd hebben terwille van de engelen (1 Cor. 11:10) (Ingezonden) Waarom dekken wij onze hoofden? Vooraf ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Zwijgen van de vrouwen in de gemeenten (1) : Frisse Wateren

Het onderwerp “vrouwen op de kansel” is hoogst actueel vandaag. Nederlandse Gereformeerde Kerken, Christelijk Gereformeerde Kerken houden zich ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Hemelse cosmetica voor de Christin : Frisse Wateren

Het gaat in dit artikel over (jonge) zusters, vrouwen. Maar (jonge) broeders, (jonge) mannen, laat dit je niet afschrikken. Wanneer je ziet dat steeds ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Levenswoorden in het boek Handelingen (5) : Frisse Wateren

Les 5 “... hij verkondigde hem Jezus” (Handelingen 8:35). Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar óók de ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Vrouw in het ambt : Frisse Wateren

Voorwoord Ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik Uw bevelen gezocht heb (Ps. 119:45). Wandel in de ruimte Gezien de steeds toenemende invloed van ...
frissewateren.nl
Titus 2:5

Overdenking van Nehemia (17) : Frisse Wateren

Juli 2008. Dit huis, of eigenlijk deze ruïne, die ik tijdens mijn vakantie zag, ligt eenzaam en verlaten in de Schotse heuvels. Wat triest ... Dit wacht ...
frissewateren.nl