Titus 1:11

NBV

11Hun moet de mond worden gesnoerd; ze richten hele families te gronde door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen.

SV

11Welken men moet den mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil.

KJV

11Whose mouths must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake.