Open de Bijbel

Spreuken 4:23
NBV 23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version