Open de Bijbel

Spreuken 31:4-5
NBV 4 En, LemuĂ«l, een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn, dat past hem niet, een leider mag niet hunkeren naar drank. 5 Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten, de rechten van verschoppelingen schenden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Het komt den koningen niet toe, o Lemuel! het komt den koningen niet toe wijn te drinken, en den prinsen, sterken drank te begeren; 5 Opdat hij niet drinke, en het gezette vergete, en de rechtzaak van alle verdrukten verandere.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink: 5 Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version