Spreuken 30:5-6

NBV

5Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
6Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar.

SV

5Alle rede Gods is doorlouterd; Hij is een Schild dengenen, die op Hem betrouwen.
6Doe niet tot Zijn woorden, opdat Hij u niet bestraffe, en gij leugenachtig bevonden wordt.

KJV

5Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.
6Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar.