Open de Bijbel

Spreuken 23:20
NBV 20 Ga niet om met dronkelappen, blijf bij gulzigaards vandaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Zijt niet onder de wijnzuipers, noch onder de vleesvreters;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 Be not among winebibbers; among riotous eaters of flesh:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version