Gerelateerd aan Spreuken 22:1

Gerelateerd aan Spreuken 22:1

Prediker 7:1

Beter een goede naam dan een kostbare geur, de dag waarop je sterft is beter dan de dag waarop je wordt geboren.
Gerelateerd aan Spreuken 22:1

Lukas 10:20

Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’
Gerelateerd aan Spreuken 22:1

1 Koningen 1:47

Hovelingen kwamen onze heer, koning David, gelukwensen met de woorden: "Moge uw God de naam van Salomo nog groter maken dan uw naam en zijn troon nog machtiger dan de uwe." Hierop boog de koning diep voorover op zijn bed.
Gerelateerd aan Spreuken 22:1

Handelingen 7:10

en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding.
Gerelateerd aan Spreuken 22:1

Filippensen 4:3

En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.