Artikelen over Spreuken 21:1

Spreuken 21:1

Waterbeken en Poerim

Stijlfiguren in de Bijbel zijn heel interessant. Wat betekent bijvoorbeeld dat het hart van de koning is als waterbeken in de hand des HEEREN? En welk verband is er met Poerim?
israelendebijbel.nl
Spreuken 21:1

Normen en waarden van Balkenende: is het dat? : Frisse Wateren

December 2004. Een droevig bericht schokte het koninklijk huis en ons land. Zijne koninklijke hoogheid, Prins Bernhard, de prins der Nederlanden, is ...
frissewateren.nl
Spreuken 21:1

Overdenking van Nehemia (2) : Frisse Wateren

Om een taak voor God te kunnen vervullen is er voorbereiding nodig. Gebed, afhankelijkheid en nederigheid zijn hierbij zeker ook ingrediënten die niet ...
frissewateren.nl
Spreuken 21:1

De Christen en de politiek (2) : Frisse Wateren

Bijbels gedrag ten opzichte van de wereld Het is dus duidelijk: Christenen moeten met betrekking tot de principes die aan hun opvattingen, handelingen ...
frissewateren.nl
Spreuken 21:1

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (6) : Frisse Wateren

Les 6 “Die het goede zaad zaait, is de Zoon des Mensen” (Mattheüs 13:37) Beste cursist, In hoofdstuk 13 van het evangelie naar ...
frissewateren.nl