Spreuken 10:1, 5

SV

1De spreuken van Salomo. Een wijs zoon verblijdt den vader; maar een zot zoon is zijner moeder droefheid.
5Die in den zomer vergadert, is een verstandig zoon; maar die in den oogst vast slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.

KJV

1The proverbs of Solomon. A wise son maketh a glad father: but a foolish son is the heaviness of his mother.
5He that gathereth in summer is a wise son: but he that sleepeth in harvest is a son that causeth shame.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.