Spreuken 28:5

SV

5De kwade lieden verstaan het recht niet; maar die den HEERE zoeken, verstaan alles.

KJV

5Evil men understand not judgment: but they that seek the LORD understand all things.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.