Spreuken 1:7

SV

7De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

KJV

7The fear of the LORD is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.