Spreuken 1:10

SV

10Mijn zoon! indien de zondaars u aanlokken, bewillig niet;

KJV

10My son, if sinners entice thee, consent thou not.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.