Spreuken 19:22

NBV

22Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.

SV

22De wens des mensen is zijn weldadigheid; maar de arme is beter dan een leugenachtig man.

KJV

22The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.