Spreuken 18:19

SV

19Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad; en de geschillen zijn als een grendel van een paleis.

KJV

19A brother offended is harder to be won than a strong city: and their contentions are like the bars of a castle.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.