Open de Bijbel

Ruth 4:21-22
NBV 21 Salmon verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed, 22 Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte David. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 En Salmon gewon Boaz, en Boaz gewon Obed; 22 En Obed gewon Isai; en Isai gewon David.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 And Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed, 22 And Obed begat Jesse, and Jesse begat David.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version