Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Jesaja 29:16

Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: ‘Hij heeft mij niet gemaakt’? Of het aardewerk over de pottenbakker: ‘Hij brengt er weinig van terecht’?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Jesaja 45:9

Wee degene die de strijd aanbindt met hem door wie hij gevormd is-een potscherf tussen de potscherven. Zegt klei soms tegen wie hem vormt: ‘Wat ben je eigenlijk aan het maken?’ of: ‘Deze pot heeft niet eens oren!’
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Jesaja 64:8

Laat uw grote toorn toch varen, HEER, houd onze schuld niet steeds in gedachten, maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 33:13

Waarom beschuldig je hem, zeg je: "Hij antwoordt niet, als iemand tot hem spreekt"?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 40:2

'Een mens die met de Ontzagwekkende twist-kan hij hem iets leren? Laat hij die God terechtwijst op dit alles antwoorden!'
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 16:3

Een eindeloze stroom van lege woorden! Wat drijft jou ertoe zo tegen mij te spreken?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

1 Timotheüs 6:5

en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt.
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Jakobus 2:20

Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Mattheüs 20:15

Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?”
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 36:23

Wie kan hem zijn weg voorschrijven, wie zal zeggen: "U hebt kwaad gedaan"?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 42:2

'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is.
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 38:2

'Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 40:8

Wil je mijn recht loochenen, wil je mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Micha 6:8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

1 Korinthe 1:20

Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Romeinen 2:1

Natuurlijk, u veroordeelt dit alles. Maar u bent evenmin te verontschuldigen. Het oordeel dat u over anderen velt, velt u over uzelf, want de dingen die u veroordeelt doet u zelf ook.
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Titus 2:9

Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

Job 40:5

Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal-en doe er het zwijgen toe.'
Gerelateerd aan Romeinen 9:20

1 Korinthe 7:16

Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?