Romeinen 9:1-3

SV

1Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den Heiligen Geest),
2Dat het mij een grote droefheid, en mijn hart een gedurige smart is.
3Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees;

KJV

1I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost,
2That I have great heaviness and continual sorrow in my heart.
3For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.