Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Galaten 4:6

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

1 Korinthe 6:19

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

2 Timotheüs 1:14

Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Johannes 14:17

de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

1 Korinthe 3:16

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Efeze 1:13

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Romeinen 8:2

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Johannes 3:6

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Romeinen 8:11

Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Johannes 17:9

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

1 Johannes 4:13

Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Ezechiel 36:26

Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

2 Korinthe 6:16

Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: 'Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Ezechiel 11:19

Dan zal ik hen eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven; ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Efeze 2:22

in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

1 Korinthe 15:23

Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Filippensen 1:19

omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

Lukas 11:13

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’
Gerelateerd aan Romeinen 8:9

1 Johannes 4:4

U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
1
2
Volgende