Romeinen 8:6-7

NBV

6Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.
7Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat.

SV

6Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede;
7Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.

KJV

6For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace.
7Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.