Open de Bijbel

Romeinen 8:32
NBV 32 Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version