Romeinen 8:19-22

SV

19Want het schepsel, als met opgestoken hoofde, verwacht de openbaring der kinderen Gods.
20Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft;
21Op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.
22Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

KJV

19For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.
20For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,
21Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.
22For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.