Artikelen over Romeinen 8:13

Romeinen 8:13

Waar komt het monnikendom vandaan? : Frisse Wateren

In onze dagen is er een toenemende belangstelling voor het kloosterleven te bespeuren. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Vooraanstaande ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

De oorsprong van het monnikendom : Frisse Wateren

De invloed van het kluizenaars- en kloosterleven was in de middeleeuwen (476-1492) op al de westerse kerken zeer groot. Laten wij tot de oorsprong ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

De kracht van het nieuwe leven (4) : Frisse Wateren

Romeinen 1 vers 4: “… naar de Geest van [de] heiligheid …”. 1 Johannes 4 vers 13: “Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

In den beginne [5] – Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) : Frisse Wateren

In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste beide verzen van het eerste hoofdstuk. ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (48) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 (vervolg) DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK OPMERKINGEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE KINDERDOOP Wij ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

Een dag uit het leven van Sammy met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De Heilige Geest woont in een ieder die gelooft. Wat betekent dat voor u en mij concreet in het dagelijks leven? Kennen we deze oefeningen van de ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

Enkele bijbelse gedachten over: bekering : Frisse Wateren

Bekering is vooral de erkenning van het oordeel van God, dat de mens door zijn ongehoorzaamheid verloren is en gered moet worden. Bekering betekent: ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

Bevrijding van de macht van de zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36) “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 8:13

Romeinen 7-8: De oude en de nieuwe natuur : Frisse Wateren

Lezen: Romeinen 7-8 Veel Christenen zijn zich vaak bewust van veel strijd veroorzakende begeerten en emoties. In gedachten, woorden en daden vinden zij ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

De zondige natuur – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 8:13

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

De heiliging – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want dit is de wil van God: uw heiliging…” (1 Thessalonicenzen 4:3) “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 8:13

Kunnen gelovigen verloren gaan? (1) : Frisse Wateren

Schriftgedeelten: Romeinen 8:35-39; Johannes 10:27-29; Hebreeën 10:11-18. De vraag of een gelovige verloren kan gaan, heeft waarschijnlijk elke ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

De wil van God kennen en doen : Frisse Wateren

… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2); Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil ...
frissewateren.nl
Romeinen 8:13

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl