Gerelateerd aan Romeinen 7:2

Gerelateerd aan Romeinen 7:2

Genesis 2:23

Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’
Gerelateerd aan Romeinen 7:2

1 Korinthe 7:39

Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.
Gerelateerd aan Romeinen 7:2

Numeri 30:7

(30:8) en zegt haar man er niets van zodra hij ervan hoort, dan blijven haar geloften en de verplichtingen die ze op zich genomen heeft geldig.
Gerelateerd aan Romeinen 7:2

1 Korinthe 7:4

Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.