Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Psalmen 51:5

(51:7) Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving,
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Johannes 3:6

Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Romeinen 7:25

God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer. Met mijn verstand onderwerp ik mij aan de wet van God, maar door mijn natuur onderwerp ik mij aan de wet van de zonde.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Job 14:4

Kan een mens tot reinheid brengen wat onrein is? Nee, dat kan hij niet!
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Psalmen 119:115

Zondaars, ga weg van mij! Ik wil de geboden volgen van mijn God.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Titus 3:3

Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Galaten 5:17

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Efeze 2:1

U was dood door de misstappen en zonden
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Genesis 6:5

De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Genesis 8:21

De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb gedaan.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Markus 7:21

Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord,
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Filippensen 2:13

want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Job 15:14

Hoe kan een mens nu zuiver zijn, wie uit een vrouw geboren is, onschuldig?
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Romeinen 8:3

Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend,
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Mattheüs 15:19

Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Filippensen 3:12

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Romeinen 13:14

Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Psalmen 119:173

Laat uw hand mij te hulp komen, ik heb gekozen voor uw regels.
Gerelateerd aan Romeinen 7:18

Romeinen 7:19

Wat ik verlang te doen, het goede, laat ik na; wat ik wil vermijden, het kwade, dat doe ik.
1
2
Volgende