Artikelen over Romeinen 6:3

Romeinen 6:3

Met Christus gestorven en opgestaan

Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word Filippenzen 3:10 Romeinen 6:3-11 Met Christus gestorven en opgestaan In zijn brief aan de gemeente te Rome...
herzienestatenvertaling.nl
Romeinen 6:3

Nederland “(ver)Wilder(t)” – Lang leve de Vrijheid : Frisse Wateren

Juli 2008. Zoals u ziet: in de vrije heuvels, hier in Schotland. De vrije heuvels van een Christen zijn nog veel mooier! ... Het gaat niet goed in ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:3

De Christelijke doop (III) : Frisse Wateren

Of weet gij niet, dat zo velen wij tot Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn?? (Romeinen 6:3). Dit belangrijke feit moet dus elke ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:3

De Christelijke doop (IV) : Frisse Wateren

Na een onderbreking i.v.m. de zomermaanden gaan we weer verder met de doop. Denk jij er nog steeds over na of heb je al gedaan wat de Heer van jou vroeg? ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:3

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (48) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 12 (vervolg) DE INWENDIGE GESCHIEDENIS VAN DE KERK OPMERKINGEN OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE KINDERDOOP Wij ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:3

Handelingen van de apostelen (I) : Frisse Wateren

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:3

Bevrijding van de macht van de zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36) “Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:3

Het behoud is alleen door het geloof – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg. Helaas wordt het evangelie vaak...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:3

’Uitverkiezing’

door K. Rozendal (1948) Deze keer een artikel uit 1948 dat handelt over de predestinatie, ook wel uitverkiezing genoemd. In de tijd dat ik deur aan deur evangelisatie deed is mij dit vaak voorgehouden, vooral uit de “zware calvinistische hoek”. ...
bijbelarchief.nl
Romeinen 6:3

De doop – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen “ (Handelingen 2:41) In...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:3

Levenswoorden in het boek Handelingen (5) : Frisse Wateren

Les 5 “... hij verkondigde hem Jezus” (Handelingen 8:35). Praktische tips: Neem alle gevraagde Bijbelverzen over - noteer ze - maar óók de ...
frissewateren.nl
Romeinen 6:3

Wat er met je gebeurt op het moment dat je tot geloof komt – Honderd bijbelstudies

Inleiding Op het moment dat je tot geloof komt gebeurt er heel veel met je. In deze bijbelstudie worden de belangrijkste dingen genoemd. 1. Je wordt...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:3

De zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding Deze Bijbelstudie gaat over de zonde. In de vorige Bijbelstudie hebben we gezien hoe de zonde de wereld binnengekomen is. In deze Bijbelstudie...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 6:3

HET HERSTEL VAN ISRAËL * – Bijbels Panorama

Een studie in Zacharia 14 en Deuteronomium 30
bijbelspanorama.nl
Romeinen 6:3

De Opname van de Gemeente en de Grote Verdrukking* – Bijbels Panorama

Het is een betreurenswaardige zaak, dat er onder oprechte christenen zoveel verdeeldheid bestaat over de aard en het tijdstip van de opname der gemeente. En er is niet alleen verdeeldheid, maar ook onzekerheid. Een veel gehoorde vraag op Bijbelstudieavond
bijbelspanorama.nl
Romeinen 6:3

WET OF GENADE – Bijbels Panorama

In Hebreeën 9 worden de twee Verbonden naar voren gebracht, nl. het Verbond der Wet en het Verbond der Genade. Van dit laatste waren de zegenrijke vruchten aan Abraham reeds beloofd, toen de Heere zei:
bijbelspanorama.nl
Romeinen 6:3

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl