Artikelen over Romeinen 5:18

Romeinen 5:18

Twee zijden van de verzoening : Frisse Wateren

Richtverzen: Leviticus 16; 1 Johannes 2 vers 2 1 Johannes 2 vers 2: “… en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet alleen voor onze [zonden], ...
frissewateren.nl
Romeinen 5:18

De strijd om de uitverkiezing (II) : Frisse Wateren

of: “TULIP” - de “vijf punten van het Calvinisme” De Calvinistische leerstelling van de “beperkte verzoening” beweert, dat de dood van de ...
frissewateren.nl
Romeinen 5:18

De rechtvaardiging door geloof – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof , hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus” (Romeinen 5:1) “Wij komen dus tot de slotsom dat...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 5:18

Het kruis van Christus (les 4) : Frisse Wateren

Verzoening In de eerste drie lessen hebben we gezien hoe het kruis van Christus licht werpt op dat, wat de mens is, wat God is en wat de ...
frissewateren.nl
Romeinen 5:18

Jehovah Getuigen (2) : Frisse Wateren

Een verderfelijke dwaalleer? De Jehovah-Getuigen (J.G.) wijzen de drie-eenheid van God af. Zij leren dat Christus slechts een schepsel is en dat Hij ...
frissewateren.nl
Romeinen 5:18

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl