Romeinen 5:12

NBV

12Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.

SV

12Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.

KJV

12Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned: