Romeinen 4:22, 24

NBV

22en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.
24maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt:

SV

22Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.
24Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;

KJV

22And therefore it was imputed to him for righteousness.
24But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead;