Romeinen 3:27-31

SV

27Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.
28Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.
29Is God een God der Joden alleen? en is Hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen;
30Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof.
31Doen wij dan de wet te niet door het geloof? Dat zij verre; maar wij bevestigen de wet.

KJV

27Where is boasting then? It is excluded. By what law? of works? Nay: but by the law of faith.
28Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law.
29Is he the God of the Jews only? is he not also of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also:
30Seeing it is one God, which shall justify the circumcision by faith, and uncircumcision through faith.
31Do we then make void the law through faith? God forbid: yea, we establish the law.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.