Romeinen 3:26

SV

26Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

KJV

26To declare, I say, at this time his righteousness: that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus.