Romeinen 3:15-16

SV

15Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;
16Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

KJV

15Their feet are swift to shed blood:
16Destruction and misery are in their ways:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.