Open de Bijbel

Romeinen 3:15
NBV 15 Ze haasten zich om bloed te vergieten, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 Their feet are swift to shed blood:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version