Romeinen 3:10-12

SV

10Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;
11Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.
12Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

KJV

10As it is written, There is none righteous, no, not one:
11There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
12They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.