Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Kolossensen 2:4

Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Filippensen 3:19

en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Mattheüs 7:15

Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Micha 3:5

Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren:
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

2 Petrus 2:3

Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

1 Timotheüs 6:5

en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

2 Timotheüs 3:2

De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Judas 1:16

Ze doen niets anders dan zeuren en zagen, ze laten zich leiden door hun begeerten, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

2 Thessalonicensen 2:10

en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

2 Petrus 2:10

Hij straft vooral diegenen die zich, door onreine verlangens gedreven, overgeven aan schaamteloze losbandigheid en het gezag van de Heer verachten. Overmoedig en arrogant als ze zijn, schrikken ze er niet voor terug hemelse machten te lasteren,
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Galaten 1:10

Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

2 Petrus 2:18

want met loos gebral en schaamteloze uitspattingen verleiden ze hen die zich nog maar net hebben losgemaakt van degenen die dwalen.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

2 Korinthe 11:13

Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Judas 1:12

Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos te goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven, ontworteld,
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Titus 1:10

Want er zijn veel ongehoorzame mensen, praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

2 Timotheüs 2:16

Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Jesaja 30:10

Tegen de zieners zeggen zij: ‘Voor ons geen visioenen!’ en tegen de schouwers: ‘Schouw niet naar waarheid. Spreek leugens tegen ons en valse profetieën.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Jesaja 56:10

Want al mijn wachters zijn blind, ze merken niets; ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen: vadsig en hijgend liggen ze daar, ze willen alleen maar luieren.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Ezechiel 13:19

Jullie hebben mijn volk van mij vervreemd voor een handvol gerst en wat hompen brood. Jullie laten mensen sterven die niet moeten sterven, en houden mensen in leven die niet in leven mogen blijven. Jullie hebben mijn volk voorgelogen en het heeft naar je leugens geluisterd.
Gerelateerd aan Romeinen 16:18

Romeinen 16:19

Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad.
1
2
3
Volgende