Artikelen over Romeinen 13:1-7

Romeinen 13:1-7

Filippi 3:20,21 : Frisse Wateren

Dat is het deel en de ware positie van de gelovigen: burgers van de hemel te zijn. Ze geloven in Hem Die in de hemel is, verborgen voor de ogen van de ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1-3

Verkiezingsstress - Zij Lacht

Vandaag is dan de dag, vandaag weten we het, wordt het nog 4 jaar Rutte (of “Mark”, zoals mijn dochter van 7 hem noemt), of misschien wel Geert Wilders, Alexander Pechtold of toch (die best wel aantrekkelijke :-)) Jesse Klaver? Heel Nederland staat op z’n
zijlacht.nl
Romeinen 13:1-2, 6

Kerkelijke huwelijksvoltrekking : Frisse Wateren

Oude en nieuwe trends Vroeger - bedoeld wordt voor 20-30 jaren en nog meer jaren - was het voor de meeste christenen buiten de grote kerken ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1-2

Het sprookje van de “historische Jezus” : Frisse Wateren

Een historische of een bijbelse Jezus? Er zijn zeker vele redenen, waarom de “historische Jezus” van de bijbelse Jezus onderscheiden moet worden. ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1-2

De Bijbel en de roede … : Frisse Wateren

05.01.2012. In de afgelopen weken, is een heftig meningsverschil over de kwestie van de opvoeding onder het publiek gebracht. De aanleiding is de ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1

Voor een jonge bestuurder : Frisse Wateren

“De oude mens laat zich graag aan het stuur zien”, merkte een vriend op toen hij uit mijn auto stapte. “En hij is een heel slechte chauffeur!” ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1-4

De waarde van het bloed (2 – slot) : Frisse Wateren

Wat wordt er vandaag veel bloed vergoten, veel onschuldig bloed ook. Voor velen in deze wereld - die zonder God leven - telt een mensenleven niet meer. ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1

Huwelijkspartner (4) : Frisse Wateren

In deze artikelen zouden we graag aan allen die ongehuwd zijn, willen laten zien, dat er een betere weg is om een huwelijkspartner te vinden dan de ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1-2, 5

De Christen en de politiek (2) : Frisse Wateren

Bijbels gedrag ten opzichte van de wereld Het is dus duidelijk: Christenen moeten met betrekking tot de principes die aan hun opvattingen, handelingen ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1, 4

De zondige natuur – Honderd bijbelstudies

Inleiding “Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei...
honderdbijbelstudies.nl
Romeinen 13:1

Perspectieven voor moeders : Frisse Wateren

Hoort een artikel over moeders eigenlijk wel in een blad voor jongeren [1]? Terecht kan men deze vraag stellen. Omdat onze houding ten opzichte van ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1

Bewuste en onbewuste zonden : Frisse Wateren

Reinig mij van de verborgen afdwalingen Psalm 19:13 Soms wordt de vraag gesteld of men ook dan schuldig is voor God wanneer men onbewust gezondigd ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:5

Ieder mens heeft een geweten!!! : Frisse Wateren

Hoe zit het met jouw geweten? Is het goed? Wanneer heb ik een goed geweten? Als ik in het licht van God mij bewust bent dat er niets meer tussen God ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1

Wat is gezag? : Frisse Wateren

In welke zin verstaan wij vandaag het begrip gezag? Er wordt dikwijls van gezag gesproken. Meestal bedoelt men daarmee gebruik van geweld, die bruut, ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:7

Het geweten : Frisse Wateren

Het geweten schijnt tot een gebied in het innerlijk leven van de “moderne mens” gedegradeerd te zijn geworden. Het is niet meer populair om de ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1

Auschwitz … : Frisse Wateren

Een persoonlijke indruk In april 2010 had ik gelegenheid het voormalige concentratiekamp in Auschwitz* te bezoeken. Als Duitser voelt men schaamte en ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1

De wet – de leefregel voor Christenen? (7) : Frisse Wateren

Deel III Christus - het levensprogramma voor de christen In de vorige artikelen is duidelijk gemaakt dat de christen voor de wet gestorven is. Hij is ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:1-2

Godzaliglijk leven – Bijbels Panorama

En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;. Titus 2 : 12
bijbelspanorama.nl
Romeinen 13:4

Op het kerkelijk erf … : Frisse Wateren

De aanval van Wake Up op het plaatsvervangend sterven Het kerkelijk erf raakt wederom in beroering. De vijand heeft het nu voorzien op het ...
frissewateren.nl
Romeinen 13:4

De zeven gemeenten in het boek Openbaring

Het Openbaring is gericht aan de zeven gemeenten, zoals vermeld in hoofdstuk 1:4.
israelendebijbel.nl