Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Titus 3:1

Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen,
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

1 Petrus 2:13

Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld: van de keizer, de hoogste autoriteit,
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Daniel 2:21

Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Johannes 19:11

Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Spreuken 8:15

Door mij regeren koningen, bepalen heersers wat rechtvaardig is.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Jeremia 27:5

Ik heb met mijn grote kracht en met mijn machtige arm de aarde gemaakt en de mensen en dieren die er leven. Ik geef de aarde aan wie ik wil.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Daniel 5:18

Majesteit-God, de Hoogste, heeft uw vader Nebukadnessar koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit geschonken,
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Efeze 5:21

Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Openbaring 1:5

en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed,
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

1 Kronieken 28:4

De HEER, de God van Israël, heeft uit heel de familie van mijn vader juist mij gekozen om voor altijd koning van Israël te zijn. Hij koos immers Juda als leider, en uit de stam Juda de familie van mijn vader, en uit de zonen van mijn vader verkoos hij mij als koning van heel Israël.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Judas 1:8

En toch doen deze zogenaamde zieners precies hetzelfde: ze bezoedelen hun lichaam, verwerpen het gezag van de Heer en lasteren de hemelse machten.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Openbaring 19:16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Hoogste Heer en koning'.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

2 Petrus 2:10

Hij straft vooral diegenen die zich, door onreine verlangens gedreven, overgeven aan schaamteloze losbandigheid en het gezag van de Heer verachten. Overmoedig en arrogant als ze zijn, schrikken ze er niet voor terug hemelse machten te lasteren,
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

1 Samuel 2:8

De zwakke en de arme helpt hij overeind, hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. Tussen de edelen zet hij hen neer, hij houdt een ereplaats voor hen vrij. Van de HEER zijn de pijlers der aarde waarop hij de wereld heeft vastgezet.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Psalmen 62:11

(62:12) Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord: 'De macht is aan God.'
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Daniel 4:32

(4:29) U wordt verstoten door de mensen; u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen zeven jaren voorbijgaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent.'
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Openbaring 17:14

Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan Romeinen 13:1

Deuteronomium 17:12

Degene die de euvele moed heeft om de woorden van de rechter of van de priester die daar voor de HEER, uw God, dienst doet in de wind te slaan, moet ter dood gebracht worden. Zo moet u het kwaad dat zich bij de Israëlieten aandient in de kiem smoren.