Open de Bijbel

Romeinen 12:16
NBV 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version