Romeinen 12:12-13

NBV

12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

SV

12Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.
13Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid.

KJV

12Rejoicing in hope; patient in tribulation; continuing instant in prayer;
13Distributing to the necessity of saints; given to hospitality.