Open de Bijbel

Romeinen 10:18
NBV 18 Maar dan is mijn vraag: hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel, want er staat: 'Hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 But I say, Have they not heard? Yes verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version