Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Romeinen 10:9

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

1 Johannes 4:15

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Johannes 1:12

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Johannes 3:19

Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Hebreeën 10:22

laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Lukas 8:15

Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Filippensen 3:9

en één met hem zijn-niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Hebreeën 3:12

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God,
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Galaten 2:16

weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.
Gerelateerd aan Romeinen 10:10

Openbaring 2:13

Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.