Romeinen 10:10

SV

10Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

KJV

10For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.