Open de Bijbel

Romeinen 10:10
NBV 10 Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version