Gerelateerd aan Romeinen 1:26-27

Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Judas 1:7

En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf, en nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

1 Timotheüs 1:10

ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer,
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Efeze 4:19

Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Romeinen 1:24

Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Genesis 19:5

‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

1 Korinthe 6:9

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Leviticus 18:22

Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Romeinen 1:28

Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Richteren 19:22

Terwijl de reiziger en zijn gastheer genoeglijk aan de maaltijd zaten, liepen de mannen van de stad bij het huis te hoop. Deze onverlaten bonsden op de deur en riepen tegen de oude heer des huizes: 'Laat die gast van u naar buiten komen, we willen hem nemen!'
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

1 Thessalonicensen 4:5

en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Efeze 5:12

want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Deuteronomium 23:17

(23:18) Geen enkel Israëlitisch meisje mag als hoer bij een tempel zitten en geen enkele Israëlitische jongen als schandknaap.
Gerelateerd aan Romeinen 1:26

Judas 1:10

Maar deze mensen lasteren alles waarvan ze geen weet hebben; en wat ze, net als redeloze dieren, instinctmatig wél begrijpen wordt hun ondergang.
Gerelateerd aan Romeinen 1:27

Leviticus 20:13

Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.
Gerelateerd aan Romeinen 1:27

Leviticus 18:22

Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.
Gerelateerd aan Romeinen 1:27

Romeinen 1:23

en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren.