Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Psalmen 81:11

(81:12) Maar mijn volk luisterde niet, Israël wilde niet van mij weten.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Handelingen 7:42

Maar God keerde zich van hen af en liet hen de sterren en hemelgoden aanbidden, zoals in het boek van de Profeten geschreven staat: “Hebben jullie mij soms dierenoffers en brandoffers gebracht toen jullie veertig jaar door de woestijn trokken, volk van Israël?
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Handelingen 14:16

Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan,
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Mattheüs 15:14

Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Romeinen 1:26

Daarom heeft God hen uitgeleverd aan onterende verlangens. De vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke,
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

2 Thessalonicensen 2:10

en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Efeze 4:18

In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Leviticus 18:22

Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

1 Thessalonicensen 4:4

dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

1 Korinthe 6:18

Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

1 Korinthe 6:13

U zegt: 'Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.' Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Romeinen 6:12

Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Handelingen 17:29

Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht.
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

Hosea 4:17

Het volk van Efraïm heeft zich vergooid aan afgodsbeelden-laat het maar!
Gerelateerd aan Romeinen 1:24

2 Timotheüs 2:20

In een groot huis zijn er niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste zijn voor bijzondere gelegenheden, de laatste voor dagelijks gebruik.